Αναζήτηση και φίλτρα

Στην οθόνη “Αποθήκη/Μαζικές εργασίες” μπορούμε να αναζητήσουμε ένα είδος με πληθώρα φίλτρων που μπορούμε να ορίσουμε από το κουμπί “ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΛΙΣΤΑΣ” (βλ. “Αποθήκη/Μαζικές εργασίες/Στήλες λίστας“).

Αναζήτηση και φίλτρα

Αναζήτηση και φίλτρα