Αντιστοίχιση οθόνης πελάτη με ταμείο

Μέσω της αντιστοίχισης οθόνης πελάτη με το ταμείο πώλησης (βλ. “Οθόνη πελάτη”), το κατάστημα παρέχει ενημέρωση στους πελάτες σχετικές με το περιεχόμενο, την αξία του καλαθιού τους κ.α.

Οθόνη πελάτη

Οθόνη πελάτη

Διαδικασία αντιστοίχισης:

 • Από το μενού “Πωλήσεις”, στο υπομενού “ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ” επιλέγουμε την “Οθόνη Πελάτη
  Άνοιγμα οθόνης πελάτη

  Άνοιγμα οθόνης πελάτη

  1. Μενού “Πωλήσεις”
  2. Επιλογή “Οθόνη πελάτη”
 • Ανοίγει ένα παράθυρο στον περιηγητή όπου εμφανίζεται η οθόνη πελάτη (δεν έχει συνδεθεί ακόμα)
  Αρχική οθόνη πελάτη

  Αρχική οθόνη πελάτη

 • Σημειώνουμε το 4ψήφιο νούμερο από την οθόνη πελάτη που βρίσκεται κάτω αριστερά

  4ψήφιο PIN

  4ψήφιο PIN

 • Στην οθόνη πωλήσεων, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επιλογές” και επιλέγουμε το “Οθόνη Πελάτη
  Σύνδεση οθόνης πελάτη

  Σύνδεση οθόνης πελάτη

 • Εμφανίζεται αριθμητικό panel, στο οποίο εισάγουμε τον 4ψήφιο κωδικό που σημειώσαμε από την οθόνη πελάτη. Ολοκληρώνουμε πατώντας “πράσινο τικ
  Εισαγωγή 4ψήφιου PIN και επιβεβαίωση

  Εισαγωγή 4ψήφιου PIN και επιβεβαίωση

 • Είμαστε έτοιμοι!

Όταν ολοκληρώνεται μια συναλλαγή, στην οθόνη πελάτη εμφανίζεται ένα ευχαριστήριο μήνυμα όπως και τα (τυχόν) ρέστα της συναλλαγής.

Ενδείξεις οθόνης πελάτη

Ενδείξεις οθόνης πελάτη