Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας

Το Simply POS προσφέρει ένα εξαιρετικά ευέλικτο και ακριβές εργαλείο για “έξυπνη” δημιουργία παραγγελίας, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας” στο μενού “Παραγγελίες” .

Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας

Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας

 1. Επιλογή προμηθευτή
 2. Κουμπί “Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας”

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει αυτόματα την παραγγελία του με βάση τις εξής επιλογές:

 • Με βάση όλα τα είδη του προμηθευτή: Φέρνει όλα τα είδη που είναι συνδεδεμένα με τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Η επιθυμητή ποσότητα πρέπει να συμπληρωθεί από το χρήστη.
  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση όλα τα είδη του προμηθευτή

  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση όλα τα είδη του προμηθευτή

               1. Επιλογή “Όλα τα είδη του προμηθευτή”
               
               2. Κουμπί “Αυτόματη συμπλήρωση ειδών”

   

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

          1. Όλα τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή

          2. Ποσότητα ίση με 0 (μηδέν)

 • Με βάση όλα τα είδη της κατηγορίας: Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την επιθυμητή κατηγορία και να προσθέσει στην παραγγελία όλα τα είδη που ανήκουν σε αυτήν. Η επιθυμητή ποσότητα πρέπει να συμπληρωθεί από το χρήστη.
  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση όλα τα είδη της κατηγορίας

  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση όλα τα είδη της κατηγορίας

          1. Επιλογή “Όλα τα είδη της κατηγορίας”

          2. Επιλογή κατηγορίας

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  1. Όλα τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας

  2. Ποσότητα ίση με 0 (μηδέν)

 • Βάσει χαμηλού αποθέματος: Αυτή η επιλογή προσθέτει στην παραγγελία όλα τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή με απόθεμα ίσο ή χαμηλότερο από το όριο παραγγελίας (βλ. “Αποθήκη/Νέο είδος/Όριο παραγγελίας” ). Η ποσότητα συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τη διαφορά μεταξύ επιθυμητού αποθέματος (βλ. “Αποθήκη/Νέο είδος/Επιθυμητό απόθεμα” ) και τρέχοντος στοκ.
  Αυτόματη συμπλήρωση βάσει χαμηλού αποθέματος

  Αυτόματη συμπλήρωση βάσει χαμηλού αποθέματος

  1. Επιλογή “Βάσει χαμηλού αποθέματος”

  2. Κουμπί «Αυτόματη συμπλήρωση ειδών»

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  1. Τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή με βάση το χαμηλό απόθεμα

  2. Ποσότητα ίση με τη διαφορά μεταξύ επιθυμητού αποθέματος και τρέχοντος στοκ

 • Βάσει επιθυμητού αποθέματος: Αυτή η επιλογή προσθέτει στην παραγγελία όλα τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή με απόθεμα ίσο ή χαμηλότερο από το επιθυμητό απόθεμα( βλ. “Αποθήκη/Νέο είδος/Επιθυμητό απόθεμα” ). Η ποσότητα συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τη διαφορά μεταξύ επιθυμητού αποθέματος και τρέχοντος στοκ.
  Αυτόματη συμπλήρωση βάσει επιθυμητού αποθέματος

  Αυτόματη συμπλήρωση βάσει επιθυμητού αποθέματος

  1. Επιλογή “Βάσει επιθυμητού αποθέματος”

  2. Κουμπί “Αυτόματη συμπλήρωση ειδών”

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  1. Τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή με βάση το χαμηλό απόθεμα

  2. Ποσότητα ίση με τη διαφορά μεταξύ επιθυμητού αποθέματος και τρέχοντος στοκ

 • Αντιγραφή από προηγούμενη: Φέρνει τα είδη και τις ποσότητες με βάση μια αγορά που θα επιλέξουμε από το μενού που εμφανίζεται, με βάση το επιθυμητό χρονικό διάστημα.
  Αντιγραφή από προηγούμενη

  Αντιγραφή από προηγούμενη

  1. Επιλογή “Αντιγραφή από προηγούμενη”

  2. Επιλογή επιθυμητής αγοράς προς αντιγραφή

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  1. Είδη που είχαν καταχωρηθεί στην προηγούμενη παραγγελία

  2. Ποσότητες που είχαν καταχωρηθεί στην προηγούμενη παραγγελία

 • Είδη προμηθευτή βάσει πωλήσεων: Φέρνει τα είδη του συγκεκριμένου προμηθευτή αυτόματα με ποσότητες που προκύπτουν από τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο επιθυμητό χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, μπορούμε να ορίσουμε οι ποσότητες να μην υπερβαίνουν το επιθυμητό απόθεμα (βλ. “Αποθήκη/Νέο είδος/Επιθυμητό απόθεμα” ), κάνοντας κλικ στο σχετικό checkbox.
  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση τις πωλήσεις

  Αυτόματη συμπλήρωση με βάση τις πωλήσεις

  1. Επιλογή “Είδη προμηθευτή βάσει πωλήσεων”

  2. Επιλογή ημερομηνίας

  3. Κουμπί “Αυτόματη συμπλήρωση ειδών”

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  Αποτελέσματα αυτόματης συμπλήρωσης

  1. Είδη με βάση τις πωλήσεις

  2. Ποσότητα ίση με τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το συγκεκριμένο διάστημα