Διαγραφή προμηθευτή

Όπως συμβαίνει και στη διαγραφή πελάτη (βλ.”Πωλήσεις/Πελάτες/Διαγραφή πελατών” ), μπορούμε να διαγράψουμε έναν προμηθευτή.

Διαγραφή προμηθευτή

Διαγραφή προμηθευτή

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Διαγραφή”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα μας επιτρέπει να διαγράψουμε έναν προμηθευτή ΜΟΝΟ ΑΝ δεν έχει εκτελέσει καμία κίνηση (συναλλαγή κ.α.). Διαφορετικά, εμφανίζει μήνυμα λάθους.