Εισπράξεις / Πληρωμές προμηθευτών

Στην επιλογή “Καρτέλα” παρουσιάζεται μια συνολική εικόνα των συναλλαγών του καταστήματος με τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τα φίλτρα, όπως τον τύπο κίνησης (Αγορά, πληρωμή σε προμηθευτή κ.α., το χρονικό διάστημα κ.α.

Κινήσεις προμηθευτή

Κινήσεις προμηθευτή