Εισπράξεις/Πληρωμές χειριστή

Κάθε κατάστημα έχει εισροές (εισπράξεις) και εκροές (πληρωμές). Οτιδήποτε «μπαίνει» στο ταμείο (κατάθεση, είσπραξη από πελάτη/προμηθευτή) και «βγαίνει» από αυτό (ανάληψη, πληρωμή προς πελάτη/προμηθευτή/συναλλασσόμενο) μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα μέσω των επιλογών «Είσπραξη» και «Πληρωμή».

Εισπράξεις/Πληρωμές χειριστή

Εισπράξεις/Πληρωμές χειριστήΟι παραπάνω επιλογές παραπέμπουν στην καρτέλα «Εισπράξεις/Πληρωμές» από την οποία ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί, να προσθέσει ή να διαγράψει συναλλαγές(βλ. «εισπράξεις/πληρωμές»).