Εισπράξεις / Πληρωμές

Στο μενού “Οικονομικά/Εισπράξεις-Πληρωμές” μπορούμε να δούμε τις εισροές/εκροές του καταστήματος (βλ. “Μενού χειριστή/Εισπράξεις-Πληρωμές χειριστή“).

Εισπράξεις/Πληρωμές

Εισπράξεις/Πληρωμές

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με χρήση φίλτρων, όπως ο τύπος συναλλαγής, ο τρόπος πληρωμής, ο χειριστής που πραγματοποίησε μια συναλλαγή κ.α.

Λίστα εισπράξεων/πληρωμών

Λίστα εισπράξεων/πληρωμών

Για να καταχωρήσουμε μια είσπραξη/πληρωμή, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΝΕΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Νέα είσπραξη/πληρωμή

Νέα είσπραξη/πληρωμή

Ανοίγει φόρμα εισαγωγής στοιχείων όπου εισάγουμε υποχρεωτικά:

 • Τύπο συναλλαγής: Υπάρχουν 7 τύποι συναλλαγής που αντιπροσωπεύουν όλα τα πιθανά σενάρια συναλλαγής:
  • Κατάθεση: Προστίθενται χρήματα στο τρέχον ταμείο
  • Ανάληψη: Αφαιρούνται χρήματα από το τρέχον ταμείο
  • Είσπραξη από πελάτη: Προστίθενται χρήματα στο τρέχον ταμείο. Η καρτέλα του πελάτη ενημερώνεται και το υπόλοιπό του μειώνεται.
  • Πληρωμή σε πελάτη: Αφαιρούνται χρήματα από το τρέχον ταμείο. Η καρτέλα του πελάτη ενημερώνεται και το υπόλοιπό του αυξάνεται.
  • Πληρωμή σε προμηθευτή: Αφαιρούνται χρήματα από το τρέχον ταμείο. Η καρτέλα του προμηθευτή ενημερώνεται και το υπόλοιπό του μειώνεται.
  • Είσπραξη από προμηθευτή: Προστίθενται χρήματα στο τρέχον ταμείο. Η καρτέλα του προμηθευτή ενημερώνεται και το υπόλοιπό του αυξάνεται.
  • Πληρωμή σε συναλλασσόμενο: Αφαιρούνται χρήματα από το τρέχον ταμείο. Η καρτέλα του συναλλασσόμενου ενημερώνεται και το υπόλοιπό του μειώνεται.

Ανάλογα με τον τύπο συναλλαγής, εμφανίζονται και οι σχετικοί συναλλασσόμενοι στην επόμενη επιλογή.

 • Συναλλασσόμενο
 • Τρόπο πληρωμής(εξ ορισμού: ΜΕΤΡΗΤΑ)
 • Ποσό

  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων

   

  1. Τύπος συναλλαγής

  2. Τύπος συναλλασσόμενου

  3. Τρόπος πληρωμής

  4. Ποσό

Προαιρετικά μπορούμε να εισάγουμε σημειώσεις, αριθμό συναλλαγής καθώς και να τροποποιήσουμε ημερομηνία και ώρα.

Μόλις ολοκληρώσουμε την εισαγωγή στοιχείων, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά) και η οικονομική συναλλαγή καταχωρείται αυτόματα.

Αποθήκευση συναλλαγής

Αποθήκευση συναλλαγής

Και σε αυτό το μενού, ο χρήστης μπορεί να δει τις καταχωρημένες εισπράξεις/πληρωμές και να κάνει αναζήτηση με χρήση των φίλτρων όπως ο τύπος συναλλαγής, ο τρόπος πληρωμής, ο χειριστής που πραγματοποίησε την κίνηση κ.α.