Έκπτωση καλαθιού (Ποσοστό)

Μπορούμε να ορίσουμε έκπτωση στο καλάθι αγορών με ποσοστό. Κάνουμε κλικ στο διακόπτη δεξιά από το λεκτικό “Έκπτωση“, που βρίσκεται κάτω δεξιά στην επιλογή “%” (προεπιλογή: “%” ).

Έκπτωση καλαθιού με ποσοστό

Έκπτωση καλαθιού με ποσοστόΈπειτα, κάνουμε κλικ στο πλαίσιο που βρίσκεται τελείως δεξιά του διακόπτη και πάνω από την αξία του καλαθιού.

Πλαίσιο εισαγωγής έκπτωσης

Πλαίσιο εισαγωγής έκπτωσης


Εμφανίζεται αριθμητικό panel με το οποίο εισάγουμε το ποσοστό (π.χ. για 15%, εισάγουμε 10, για 7,5% εισάγουμε 7.5 κ.ο.κ.) και ολοκληρώνουμε πατώντας το “πράσινο τικ” .

Εισαγωγή έκπτωσης και επιβεβαίωση

Εισαγωγή έκπτωσης και επιβεβαίωση


Αυτόματα, η αξία του καλαθιού επανυπολογίζεται με βάση το ποσοστό που μόλις ορίσαμε και αν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, θα καταχωρηθεί με αυτή την έκπτωση.

Το καλάθι μετά την έκπτωση

Το καλάθι μετά την έκπτωση

  1. Έκπτωση καλαθιού σε ποσοστό
  2. Τελική αξία καλαθιού μετά την έκπτωση


Προσοχή: το σύστημα δεν θα επιτρέψει εισαγωγή έκπτωσης μεγαλύτερης του 100% (εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα).