Έξοδα

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα “Οικονομικά/Χρεώστες & Πιστωτές” , στο λογισμικό Simply POS μπορούν να καταχωρηθούν και πληρωμές τρίτων (εκτός πελατών και προμηθευτών). Τέτοιες πληρωμές μπορούν να θεωρηθούν τα έξοδα της επιχείρησης όπως πληρωμές ΔΕΚΟ, αμοιβές λογιστή, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.

Έξοδα

Έξοδα

Και σε αυτό το μενού, ο χρήστης μπορεί να δει τα καταχωρημένα έξοδα και να κάνει αναζήτηση με χρήση των φίλτρων όπως τύπος εξόδου, συναλλασσόμενος κ.α. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής σε μορφή .xls (Excel).

Λίστα εξόδων

Λίστα εξόδων

Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσουμε τύπους εξόδων (βλ. “Ρυθμίσεις/Τύποι εξόδων“), ώστε να μπορούμε να καταχωρήσουμε μια τέτοια συναλλαγή με τον σωστό τύπο εξόδου αλλά και με τον αρμόδιο συναλλασσόμενο.

Στο μενού “Οικονομικά/Έξοδα” κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΟΔΟΥ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Εισαγωγή εξόδου

Εισαγωγή εξόδου

Ανοίγει φόρμα εισαγωγής στοιχείων, όπου υποχρεωτικά πρέπει να εισάγουμε:

 • Τύπο εξόδου
 • Συναλλασσόμενο
 • Ποσό

  Φόρμα εισαγωγής στοιχείων εξόδου

  Εισαγωγή εξόδου

  1. Τύπος εξόδου

  2. Συναλλασσόμενος

  3. Ποσό

Προαιρετικά μπορούμε να εισάγουμε και σημειώσεις, όπως και να αλλάξουμε την ημερομηνία (εξ’ ορισμού εμφανίζει την τρέχουσα ημερομηνία).

Αν θέλουμε να επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε έξοδο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή του επιθυμητού εξόδου.

Επεξεργασία και διαγραφή εξόδου

Επεξεργασία και διαγραφή εξόδου

 1. Εμφάνιση μενού
 2. Κουμπί “Επεξεργασία”
 3. Κουμπί “Διαγραφή”