Ενημέρωση με αρχείο Excel

Η διαδικασία της ενημέρωσης απαιτεί ένα αρχείο excel με 20 στήλες και με τους τίτλους με τη σειρά που αναφέρονται στη διαδικασία εισαγωγής (βλ. “Εισαγωγή από αρχείο excel” ).

Συνήθως γίνεται σε συνάρτηση με τη διαδικασία εξαγωγής (βλ. “Εξαγωγή σε αρχείο excel” ) για τον εξής λόγο: Η ενημέρωση απαιτεί και την παρουσία του πεδίου ProductId για όποιο προϊόν θέλουμε να ενημερώσουμε. Το παραπάνω πεδίο μπορούμε να το αντλήσουμε από τη διαδικασία εξαγωγής.

Χρησιμοποιώντας το ProductId ενός προϊόντος ως βάση, μπορούμε να ενημερώσουμε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα 19 πεδία του (το πεδίο Code δεν επηρεάζεται και δεν αλλάζει).

Απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός του ProductId, να είναι συμπληρωμένα και τα πεδία ProductName, Barcode, CategoryId, ProductType, Active, Sellable, Featured, CostPrice, RetailPrice