Ενημέρωση τιμής (Μόνιμη)

Όπως αναφέρθηκε και στην «Ενημέρωση τιμής(Προσωρινή)», έτσι και με την μόνιμη αλλαγή τιμής, θα εκτελέσουμε τα ίδια βήματα με τη διαφορά ότι μετά την ολοκλήρωση αλλαγής τιμής με “πράσινο τικ“, θα επιλέξουμε το checkbox που βρίσκεται δεξιά του πλαισίου “Τιμή/Αλλαγή.

Μόνιμη ενημέρωση τιμής

Μόνιμη ενημέρωση τιμής


Όπως και στην προσωρινή αλλαγή, το είδος εμφανίζεται στο καλάθι με τη νέα τιμή. Όμως, αν η συναλλαγή ολοκληρωθεί, το σύστημα θα κρατήσει τη νέα τιμή ως τρέχουσα τιμή του είδους.