Επαναφορά κωδικού χειριστή

Υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς κωδικού για όποιον χειριστή επιθυμούμε.

Κάνουμε κλικ στο μενού δεξιά (3 τελείες) για τον επιθυμητό χειριστή. Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επαναφορά κωδικού” .

Επαναφορά κωδικού χειριστή

Επαναφορά κωδικού χειριστή

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Επαναφορά κωδικού”

Εμφανίζεται παράθυρο όπου εισάγουμε και επιβεβαιώνουμε το νέο κωδικό του χειριστή. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” και η διαδικασία ολοκληρώνεται, εμφανίζοντας επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Εισαγωγή νέου κωδικού

Εισαγωγή νέου κωδικού

  1. Εισαγωγή νέου κωδικού
  2. Επιβεβαίωση νέου κωδικού
  3. Κουμπί “Αποθήκευση”