Επαναφορά PIN χειριστή

Όπως και για την επαναφορά κωδικού χειριστή, υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς PIN για όποιον χειριστή επιθυμούμε.

Κάνουμε κλικ στο μενού δεξιά (3 τελείες) για τον επιθυμητό χειριστή. Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επαναφορά ΡΙΝ” .

Επαναφορά PIN χειριστή

Επαναφορά PIN χειριστή

Εμφανίζεται παράθυρο όπου εισάγουμε και επιβεβαιώνουμε το νέο PIN του χειριστή. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” και η διαδικασία ολοκληρώνεται, εμφανίζοντας επιβεβαιωτικό μήνυμα.

Εισαγωγή νέου PIN

Εισαγωγή νέου PIN

  1. Εισαγωγή νέου PIN
  2. Επιβεβαίωση νέου PIN
  3. Κουμπί “Αποθήκευση”ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί να εισαχθεί ίδιο PIN με άλλου χειριστή (εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση).