Επεξεργασία χειριστή

Για να επεξεργαστούμε έναν χειριστή, από το μενού “Ρυθμίσεις/Χειριστές & ρόλοι χειριστών“, κάνουμε κλικ στο όνομα του χειριστή ή χρησιμοποιούμε το μενού δεξιά (3 τελείες) από τον επιθυμητό χρήστη και επιλέγουμε “Επεξεργασία“.

Επεξεργασία χειριστή

Επεξεργασία χειριστή

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Επιλογή “Επεξεργασία”

Ανοίγει η φόρμα στοιχείων χειριστή όπου μπορούμε να επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία του χειριστή (βλ. “Ρυθμίσεις/Δημιουργία χειριστή” ). Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται στο κέντρο και δεξιά) και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών