Επιθυμητό απόθεμα

Το “Επιθυμητό απόθεμα” είναι ένα όριο σύμφωνα με το οποίο υποδεικνύουμε στο σύστημα την επιθυμητή ποσότητα που θέλουμε να υπάρχει σε στοκ στο κατάστημα.

Επιθυμητό απόθεμα

Επιθυμητό απόθεμα

Όπως και για το “Όριο παραγγελίας” , σε αυτό το πεδίο μπορούμε να εισάγουμε το όριο με βάση το οποίο το σύστημα θα εμφανίζει σχετική σήμανση (βλ. “Αποθήκη/Λίστα ειδών/Ενδείξεις αποθέματος” ) αλλά και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας (βλ. “Αποθήκες/Παραγγελίες/Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας” ).