Καρτέλες προμηθευτών

Κάνοντας κλικ σε κάποιον προμηθευτή, εκτός από τα βασικά στοιχεία του, μπορούμε να δούμε τα είδη που είναι συνδεδεμένα σε αυτόν, τις συναλλαγές που έχουν γίνει (βλ. “Αποθήκη/Προμηθευτές/Εισπράξεις-Πληρωμές προμηθευτών” ) καθώς και στατιστικά που απεικονίζουν οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις παραπάνω συναλλαγές.

Καρτέλες προμηθευτών

Καρτέλες προμηθευτών

  1. Βασικά στοιχεία προμηθευτή
  2. Προϊόντα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο προμηθευτή
  3. Καρτέλα κινήσεων προμηθευτή
  4. Στατιστικά προμηθευτή