Κατηγορίες ειδών

Κάθε ιδιοκτήτης καταστήματος, με ή χωρίς μηχανογράφηση, έχει χωρίσει τα παρεχόμενα είδη(ή τις υπηρεσίες) σε κατηγορίες, είτε πραγματικές είτε νοητές. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να υπάρχουν «ομάδες» προϊόντων, ώστε να υπάρχει μια συνολική διαχείρισή τους (επεξεργασία, εισαγωγή, διαγραφή, αναφορά). Παράλληλα, η δημιουργία κατηγοριών εξυπηρετεί και στην καταχώρηση των σχετιζόμενων ειδών σε ένα συγκεκριμένο συντελεστή ΦΠΑ, με βάση το οποίο θα εκδίδεται και το ανάλογο παραστατικό.

Με βάση αυτά, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει όσον αφορά το “στήσιμο” του Simply POS, είναι η δημιουργία κατηγοριών (βλ. “Ρυθμίσεις/Κατηγορίες” ).