Λογαριασμός

Στο μενού “Ρυθμίσεις/Λογαριασμός” μπορούμε να δούμε τις γενικές πληροφορίες του λογαριασμού μας (στοιχεία).

Πληροφορίες λογαριασμού

Πληροφορίες λογαριασμού

Επιπλέον, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε επιπλέον ρυθμίσεις στον λογαριασμό μας όπως:

  • Προβολή πόντων στη λίστα πελατών (αφορά τη συγκέντρωση πόντων συχνών πελατών (loyalty))
  • Προβολή υπολοίπου στη λίστα προμηθευτών
  • Εμφάνιση καταστημάτων/χειριστών ως Χρεώστες/Πιστωτές
  • Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση loyalty
  • Εσωτερικές ρυθμίσεις για την κάρτα πελάτη
Ρυθμίσεις λογαριασμού

Ρυθμίσεις λογαριασμού

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών