Μαζικές ενημερώσεις

Επιλέγουμε τα είδη που θέλουμε να κάνουμε μαζική ενημέρωση και κάνουμε κλικ στο μενού “Επιλέξτε” , από το οποίο διαλέγουμε την “Μαζική ενημέρωση” . Έπειτα, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΥΠΟΒΟΛΗ” (βρίσκεται δίπλα από το μενού “Επιλέξτε” ).

Μαζικές ενημερώσεις

Μαζικές ενημερώσεις

 1. Επιλογή ειδών
 2. Μενού “Επιλέξτε”
 3. Κουμπί “Υποβολή”

Η διαδικασία των μαζικών ενημερώσεων χωρίζεται σε 3 κατηγορίες:

 • Βασική ενημέρωση: Μπορούμε να αλλάξουμε την κατηγορία, τον προμηθευτή, αν το είδος είναι σε προσφορά κ.α.
  Βασική ενημέρωση

  Βασική ενημέρωση

 • Ενημέρωση τιμών: Μπορούμε να αλλάξουμε την τιμή αγοράς (με σταθερή τιμή ή με ποσοστιαία αύξηση/μείωση), την τιμή λιανικής με ΦΠΑ (με σταθερή τιμή ή με ποσοστιαία αύξηση/μείωση) καθώς και το markup (σε ποσοστό).
  Ενημέρωση τιμών

  Ενημέρωση τιμών

 • Ενημέρωση αποθέματος: Μπορούμε να αλλάξουμε το τρέχον απόθεμα, το όριο παραγγελίας και την επιθυμητή ποσότητα.
  Ενημέρωση αποθέματος

  Ενημέρωση αποθέματος

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ” .

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών