Όριο παραγγελίας

To “Όριο παραγγελίας” είναι ένα όριο σύμφωνα με το οποίο υποδεικνύουμε στο σύστημα την ποσότητα κάτω από την οποία θα πρέπει να καταχωρείται παραγγελία για το συγκεκριμένο είδος.

Όριο παραγγελίας

Όριο παραγγελίας

Σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να εισάγουμε το όριο με βάση το οποίο το σύστημα θα εμφανίζει σχετική σήμανση (βλ. “Αποθήκη/Λίστα ειδών/Ενδείξεις αποθέματος” αλλά και ταυτόχρονα θα συνεισφέρει στην αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας (βλ. “Αποθήκες/Παραγγελίες/Αυτόματη συμπλήρωση παραγγελίας” ).