Ομάδες πελατών

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ομάδες πελατών για γρήγορη κατηγοριοποιήσή τους αλλά και για να ορίσουμε εκπτώσεις ανά ομάδα.

Δημιουργία ομάδας πελατών

Δημιουργία ομάδας πελατώνΠηγαίνουμε στο μενού “Ρυθμίσεις/Ομάδες πελατών” . Κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΛΑΤΩΝ” , ανοίγει η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων όπου μπορούμε να εισάγουμε το όνομα της ομάδας, τυχόν έκπτωση στα μέλη της ομάδας καθώς και μια περιγραφή. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Νέα ομάδα πελατών

Νέα ομάδα πελατών

  1. Όνομα ομάδας
  2. Τυχόν έκπτωση ομάδας
  3. Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας

Για να εντάξουμε έναν πελάτη σε μια ομάδα πελατών, αρκεί να πάμε στην καρτέλα του πελάτη και από το μενού “Ομάδα” , να επιλέξουμε την επιθυμητή ομάδα και να πατήσουμε “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” για να περαστούν οι αλλαγές.

Προσθήκη πελάτη σε ομάδα

Προσθήκη πελάτη σε ομάδα

  1. Επιλογή από τις διαθέσιμες ομάδες
  2. Αποθήκευση αλλαγών