Πληρωμή με κάρτα

Μπορούμε να καταχωρήσουμε στο σύστημα συναλλαγές που πληρώθηκαν με κάρτα. Ακολουθούμε τα ίδια βήματα όπως και στην “Πληρωμή με μετρητά και υπολογισμός ρέστων”, με τη διαφορά ότι:

  • Δεν εισάγουμε κάποιο ποσό στο πλαίσιο δεξιά από το λεκτικό “Πληρωμή” (αφήνουμε το ποσό ως έχει) και
  • Αντί να κάνουμε κλικ στο “ΜΕΤΡΗΤΑ”, κάνουμε κλικ στο “ΚΑΡΤΑ
Πληρωμή με κάρτα

Πληρωμή με κάρτα

Κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΚΑΡΤΑ”, ολοκληρώνεται η συναλλαγή και καταχωρείται με τρόπο πληρωμής “ΚΑΡΤΑ”. Μπορείτε να διαχειριστείτε και να αναζητήσετε πληρωμές με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής από το μενού “Οικονομικά/Εισπράξεις-Πληρωμές”.