Πληρωμή με μετρητά και υπολογισμός ρέστων

Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού ρέστων στις συναλλαγές με μετρητά.

Κάνουμε κλικ στην αξία του καλαθιού (είναι η αριθμητική ένδειξη που βρίσκεται τέρμα κάτω και δεξιά) και εμφανίζεται μια νέα οθόνη.

Κλικ στην αξία του καλαθιού

Κλικ στην αξία του καλαθιού

Στην οθόνη αυτή, πάνω και στο κέντρο εμφανίζεται το σύνολο αξίας του καλαθιού. Κάτω από αυτή την ένδειξη, υπάρχει το λεκτικό “Πληρωμή”. Δεξιά από αυτό, υπάρχει ένα πλαίσιο, στο οποίο μπορούμε να εισάγουμε τα μετρητά που λαμβάνουμε από τον πελάτη (π.χ. αν η αξία του καλαθιού είναι 3,80€ και εμείς λάβουμε 5,80€, σε αυτό το πλαίσιο εισάγουμε 5,80) μέσω του αριθμητικού panel που εμφανίζεται. Ολοκληρώνουμε την εισαγωγή πατώντας “πράσινο τικ”.

Εισαγωγή ποσού για υπολογισμό ρέστων

Εισαγωγή ποσού για υπολογισμό ρέστων

  1. Σύνολο αξίας καλαθιού
  2. Πλαίσιο εισαγωγής μετρητών
  3. Πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”
Εισαγωγή μετρητών και επιβεβαίωση

Εισαγωγή μετρητών και επιβεβαίωση

Κάνοντας κλικ στο κουμπί “ΜΕΤΡΗΤΑ” που βρίσκεται παρακάτω, το σύστημα καταχωρεί τη συναλλαγή και εμφανίζει ευκρινές παράθυρο με την ένδειξη “Ρέστα” καθώς και τα μετρητά που πρέπει να επιστραφούν ως ρέστα. Το ίδιο ποσό εμφανίζεται και στην οθόνη πελάτη (αν υπάρχει διαθέσιμη (βλ. “Αντιστοίχιση οθόνης πελάτη με ταμείο”) ).

Υπολογισμός και εμφάνιση ρέστων

Υπολογισμός και εμφάνιση ρέστων