Πληρωμή με μικτή πληρωμή

Ένα πιθανό σενάριο πληρωμής είναι να χρειαστεί να γίνει εξόφληση μιας συναλλαγής με παραπάνω από έναν τρόπους πληρωμής(π.χ. κάποιο ποσό με μετρητά, κάποιο ποσό με κάρτα, κάποιο ποσό με πίστωση). Στο Simply POS μπορείτε να καταχωρήσετε πωλήσεις και με αυτό τον τρόπο, με σαφήνεια και ταχύτητα.

Ακολουθούμε τα ίδια βήματα όπως και στην “Πληρωμή με μετρητά και υπολογισμός ρέστων”, με τη διαφορά ότι:

 1. Στο πλαίσιο δεξιά από το λεκτικό “Πληρωμή” εισάγουμε το “μερικό” ποσό
 2. Κάνουμε κλικ στον τρόπο πληρωμής που εξοφλήθηκε το συγκεκριμένο ποσό(“ΚΑΡΤΑ” ή “ΠΙΣΤΩΣΗ” ή “ΜΕΤΡΗΤΑ”)
  Πληρωμή με μικτή πληρωμή

  Πληρωμή με μικτή πληρωμή

  1. Εισαγωγή μερικού ποσού
  2. Επιλογή τρόπου πληρωμής (π.χ. με κάρτα)
 3. Αυτόματα στο παραπάνω πλαίσιο, εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό προς εξόφληση
 4. Στη λίστα “Τρόπος πληρωμής”, εμφανίζεται μια εγγραφή με την περιγραφή του παραπάνω τρόπου πληρωμής καθώς και με το ποσό που χρεώθηκε με αυτόν
  Υπολογισμός υπόλοιπου και αναφορά τρόπων πληρωμών

  Υπολογισμός υπόλοιπου και αναφορά τρόπων πληρωμών

                  3. Υπολογισμός υπόλοιπου
                  4. Αναφορά τρόπων πληρωμής και μερικού ποσού

   

 5. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής.

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί μόλις εξοφλήσουμε με τους επιθυμητούς τρόπους πληρωμής όλο το υπόλοιπο της συναλλαγής.