Προφίλ χειριστή

Στην επιλογή «Προφίλ» ο τρέχων χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικές πληροφορίες σχετικές με το προφίλ του (όνομα/επώνυμο/email κ.α.), να αλλάξει τον κωδικό σύνδεσης αλλά και να προσθέσει εικόνα προφίλ.

Προφίλ χειριστή

Προφίλ χειριστήΚάνοντας κλικ στο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ», οι αλλαγές αποθηκεύονται στο σύστημα.