Ρυθμίσεις για σύνδεση ταμειακής μηχανής

Παρακάτω περιγράφονται οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν πάνω στην ταμειακή, στον η/υ αλλά και στο λογισμικό Simply POS, προκειμένου η ταμειακή μηχανή να εκτυπώνει απρόσκοπτα αποδείξεις.

 • Ταμειακή

  • Συνδέουμε την ταμειακή στο ρεύμα και στο router του σημείου με Ethernet καλώδιο.
  • Ενεργοποιούμε την ταμειακή. Πατάμε το πλήκτρο «ΚΛΕΙΔΙ» μέχρι να εμφανίσει «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ». Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “ETHERNET”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».

   Εμφανίζει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Συνήθως είναι κυκλωμένο το «ΝΑΙ», διαφορετικά το επιλέγουμε με το πλήκτρο « . » . Και στις δυο περιπτώσεις, επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Εμφανίζει “DHCP”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ». Εμφανίζει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο “ . ” μέχρι να κυκλωθεί το “ΝΑΙ”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “NET PROTOCOL”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Εμφανίζει “UDP”. Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο “ . ” ώστε να εμφανιστεί η επιλογή “TCP”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “PROTOC. IN ETH.”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».

   Εμφανίζει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο “ . ” μέχρι να κυκλωθεί το “ΝΑΙ”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδέχεται σε κάποιες ταμειακές (π.χ. ACR160NET), να μην εμφανίζεται η ένδειξη “PROTOCOL IN ETHERNET” .
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “PRINT SETTINGS”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Η ταμειακή εκτυπώνει ένα χαρτί με ρυθμίσεις:

   Print settings

   Print settings

    

    

   • Η IP που έχει “δώσει” το dhcp στην ταμειακή
   • Gateway IP
   • Primary DNS Server
   • Protocol in ethernet
   • Websockets port
  • Επιβεβαιώνουμε ότι στο “PROTOCOL IN ETHERNET” αναγράφει YES και στο “WEBSOCKETS PORT” αναγράφει 9102.
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “DHCP”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
   Εμφανίζει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Χρησιμοποιούμε το πλήκτρο “ . ” μέχρι να κυκλωθεί το “ΟΧΙ”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “SET IP ADDRESS”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
   Πατάμε το πλήκτρο “CLR” στην ταμειακή. Ανάλογα με το μοντέλο, η θέση του ποικίλλει(πχ rbs edo web->”ΤΜΗΜΑ 6/16”, rbs epia mcr->”ΤΜΗΜΑ 2”.
  • Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, πληκτρολογούμε την IP που είχε “δώσει” το dhcp στην ταμειακή (1-από το χαρτί των ρυθμίσεων) και επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”.
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “GATEWAY”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, πληκτρολογούμε την Gateway IP (2-από το χαρτί των ρυθμίσεων) και επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”.
  • Πατάμε το πλήκτρο « . » μέχρι να εμφανίσει “PRIMARY DNS”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο «ΜΕΤΡΗΤΑ».
  • Χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα, πληκτρολογούμε τον primary DNS server (3-από το χαρτί των ρυθμίσεων) και επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”.
  • Πατάμε το πλήκτρο “ΑΚΥΡΩΣΗ” όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανίσει “ΠΩΛΗΣΕΙΣ”. Επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο “ΜΕΤΡΗΤΑ”.
 • PC

  • Πριν ξεκινήσουμε, καλό είναι να κάνουμε ping την ip της ταμειακής που εμφανίζεται στο 1ο πεδίο στο χαρτί των ρυθμίσεων για να δούμε αν το pc “βλέπει” την ταμειακή. Αν το ping γίνει επιτυχημένα, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα βήματα. Διαφορετικά, ελέγχουμε για τη σωστή εκτέλεση των οδηγιών “Ταμειακή” (βλ. παραπάνω).
  • Με cmd, βρίσκουμε την ip που έχει το pc του σημείου.
  • Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού, πρέπει να πάμε στην “Τοπική σύνδεση” και να μπούμε στις “Ιδιότητες”.
  • Απενεργοποιούμε το IPv6
  • Επιλέγουμε IPv4 και επιλέγουμε “Ιδιότητες”
  • Επιλέγουμε να εισάγουμε μη αυτόματη ip.
   • Στο 1ο πεδίο εισάγουμε την ip που βρήκαμε από το ipconfig στο 1ο βήμα.
   • Subnet mask: 255.255.255.0
   • Default gateway: Αυτή που εμφανίζεται στο 2ο πεδίο στο χαρτί των ρυθμίσεων της ταμειακής
   • Preferred DNS server: Αυτή που εμφανίζεται στο 3ο πεδίο στο χαρτί των ρυθμίσεων της ταμειακής
  • Πατάμε ΟΚ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Ενδέχεται να χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να επανέλθει το ίντερνετ στο PC.
 • Simply POS

  • Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι α/α τμήματος στις “Κατηγορίες” συμβαδίζουν με τα ανάλογα τμήματα στην ταμειακή, όπως και τα αντίστοιχα ΦΠΑ.
  • Στις “Ρυθμίσεις”, επιλέγουμε “Ταμεία”. Πατάμε δεξιά τις 3 τελείες και “επεξεργασία”.
  • Κάνουμε τα εξής:
   • Ανανέωση ταμείου: 30 ή 60 λεπτά.
   • Τσεκάρουμε το κουτάκι “Ενεργός”.
   • Τύπος ταμειακής μηχανής:
    • (αν έχουμε mat technology ταμειακή πχ RBS, ACR, DCR κτλ) ACR με όνομα προϊόντος(αν θέλουμε στην απόδειξη να εμφανίζεται το όνομα προϊόντος) ή ACR με όνομα κατηγορίας(αν θέλουμε στην απόδειξη να εμφανίζεται το όνομα κατηγορίας).
    • (αν έχουμε Admate) ADM με όνομα προϊόντος(αν θέλουμε στην απόδειξη να εμφανίζεται το όνομα προϊόντος) ή ADM με όνομα κατηγορίας(αν θέλουμε στην απόδειξη να εμφανίζεται το όνομα κατηγορίας).
   • Διεύθυνση IP : port: Βάζουμε την IP της ταμειακής (από το 1ο πεδίο από το χαρτί των ρυθμίσεων της ταμειακής, συνεχίζουμε με τον χαρακτήρα “:” και συμπληρώνουμε με τον αριθμό που εμφανίζεται στο 5ο πεδίο από το χαρτί των ρυθμίσεων της ταμειακής.
    Πχ 192.168.1.14:9102
   • Κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”. Αν όλα πήγαν οκ, θα εμφανίζει επιβεβαιωτικό μήνυμα “Updated successfully”.
  • Είμαστε έτοιμοι!

Πολύ σημαντικό TIP: Θα πρέπει να απενεργοποιηθεί οποιοδήποτε antivirus τρέχει στον Η/Υ από όπου θα δουλεύει το Simply POS, ειδάλλως δεν θα μπορούν να τυπωθούν αποδείξεις.