Σύνδεση barcode scanner

Μετά τη σύνδεση του barcode scanner (βλ. «Εξοπλισμός/barcode scanner»), δεν απαιτείται καμία παραπάνω ενέργεια (εγκατάσταση driver κ.α.). Το scanner είναι έτοιμο για χρήση.

Με κάθε σκανάρισμα προϊόντος στην οθόνη πώλησης, αυτόματα το είδος προστίθεται στο καλάθι, είτε αναζητείται στην online βάση προϊόντων μας και εμφανίζεται μενού επεξεργασίας με προσυμπληρωμένα πεδία, είτε εμφανίζεται μενού επεξεργασίας με το γραμμωτό κώδικα (barcode) ήδη περασμένο στο κατάλληλο πεδίο (βλ. «Δημιουργία νέου είδους από barcode που δεν βρέθηκε»).

Επιπρόσθετα, αν γίνει σκανάρισμα σε οποιοδήποτε σημείο εμφανίζει κέρσορα, θα περαστεί άμεσα ο γραμμωτός κώδικας(barcode) του προϊόντος.