Ταμεία

Στο μενού αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε ρυθμίσεις όπως η σύνδεση του λογισμικού Simply POS με ταμειακή, θερμικούς εκτυπωτές, να ορίσουμε προεπιλεγμένο πελάτη και τρόπο πληρωμής, να ορίσουμε ομάδα πλήκτρων πώλησης κ.α.

Ταμεία

Ταμεία

Για να επεξεργαστούμε ένα ταμείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βοηθητικό μενού δεξιά (3 τελείες) από την εγγραφή του επιθυμητού ταμείου.

Επεξεργασία ταμείου

Επεξεργασία ταμείου

  1. Εμφάνιση μενού
  2. Κουμπί “Επεξεργασία”

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ” (βρίσκεται πάνω δεξιά).

Αποθήκευση αλλαγών

Αποθήκευση αλλαγών