Τρέχον απόθεμα

Σε αυτό το πεδίο, μπορούμε να εισάγουμε το απόθεμα του είδους που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κατάστημα.

Τρέχον απόθεμα

Τρέχον απόθεμα