Βασικά στοιχεία είδους

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος, κάνοντας κλικ στο κουμπί “Νέο είδος” από το μενού “Αποθήκη” (βρίσκεται πάνω αριστερά).

Δημιουργία νέου είδους

Δημιουργία νέου είδους

Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής στοιχείων ενός νέου είδους. Για να καταχωρηθεί ένα είδος στο Simply POS, απαιτούνται μόνο 2 στοιχεία:

Εισαγωγή στοιχείων

Εισαγωγή στοιχείων

  1. Όνομα είδους
  2. Κατηγορία
  3. Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας

Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση” (βρίσκεται πάνω δεξιά) και το είδος καταχωρείται αυτόματα. Επιπρόσθετα, αν πατήσουμε το κουμπί με το σταυρό δεξιά από το “Αποθήκευση” , καταχωρείται το είδος και ταυτόχρονα ανοίγει νέα φόρμα εισαγωγής στοιχείων.

Πέρα από τα υποχρεωτικά στοιχεία είδους, μπορούμε να ορίσουμε:

  • Γραμμωτό κώδικα(barcode)
  • Τύπο είδους (βλ. “Τύποι ειδών”)
  • Προμηθευτή
  • Κατασκευαστή (βλ. “Ρυθμίσεις/Κατασκευαστές”)
  • Μονάδα μέτρησης προϊόντος (π.χ. τεμάχια,κιλά κ.α.)
  • Ποσότητα συσκευασίας
  • Περιγραφή

ΥΓ: Σε χρήστες που έχουν παραπάνω από ένα κατάστημα, η δημιουργία νέου είδους καταχωρεί το προϊόν σε όλα τα καταστήματα με μια κίνηση (χωρίς να απαιτείται εκ νέου δημιουργία του και στα υπόλοιπα καταστήματα).