Υπολογισμός κέρδους με προμήθεια

Στα καταστήματα λιανικής, συναντάται το σενάριο υπολογισμού κέρδους ειδών με προμήθεια. Η προμήθεια είναι ένα σταθερό ποσοστό ή ποσό κέρδους με βάση την τιμή πώλησης. Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα είναι τα προϊόντα τύπου (εφημερίδες/περιοδικά κ.α.).

Για να ορίσουμε ποσοστό προμήθειας σε ένα είδος, αρκεί να κάνουμε κλικ στο checkbox “Κέρδος βάσει προμήθειας” . Αυτόματα εμφανίζονται οι επιλογές “Ποσοστό προμήθειας %” και “Σταθερό ποσό“. Ανάλογα με την επιλογή, εισάγουμε τα κατάλληλα δεδομένα στο πεδίο δεξιά (εμφανίζεται υποσημείωση “Ποσοστό προμήθειας %” ή “Σταθερό ποσό” κάτω από το πεδίο).

Υπολογισμός κέρδους με προμήθεια

Υπολογισμός κέρδους με προμήθεια

  1. Επιλογή “Κέρδος βάσει προμήθειας”
  2. Ποσοστό προμήθειας ( % )
  3. Σταθερό ποσό προμήθειας
  4. Εισαγωγή ποσοστού ή ποσού (ανάλογα με την επιλογή)Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση” (βρίσκεται πάνω δεξιά) για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας

Αποθήκευση και ολοκλήρωση διαδικασίας