Αναφορές

Στην ενότητα Αναφορές μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το κατάστημά σας. Οι αναφορές συγκεντρώνουν όλα τα δεδομένα που έχετε δώσει στο σύστημα, τα επεξεργάζονται και στην συνέχεια οι εφαρμογές των αναφορών σας παρουσιάζουν τα δεδομένα με κατανοητό τρόπο.

Οι δυνατότητες πληροφόρησης που σας δίνονται μέσω των αναφορών είναι αναρίθμητες, καθώς μπορείτε να λαμβάνετε κατανοητές απαντήσεις με βάση τις ημερομηνίες που ορίζετε στις εφαρμογές των αναφορών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται μέσω των αναφορών μπορούν να εξαχθούν σε δημοφιλείς τύπους αρχείων όπως CSV, Excel και XML προκειμένου να έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα εξαγόμενα στοιχεία με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών που πιθανόν να χρησιμοποιείτε.

Οι αναφορές χωρίζονται στις παρακάτω υπό-ενότητες, ανάλογα με την φύση της πληροφορίας που θέλετε να λάβετε.

φωτ. αναφορές (κλίκ για μεγέθυνση)